Mariko Mori's Fusion of Tech, Spirituality and Nature | Brilliant Ideas Ep. 5 - https://t.co/9CKZL0pGZ9 via @ephemereye